בניית אתרים – אסטרטגיות להורדת עלויות – חלק ראשון

ביצוע השלבים שלהלן בטרם תתחיל בתהליך בניית אתרים יבטיח שבניית האתר שלך לא תחרוג מן התקציב כמו גם שחברת בניית אתרים תספק לך אתר בהתאם ללוח הזמנים.


שלב ראשון

מצא את האדם או החברה שיסייעו לך באפיון מדויק של האתר. לפני שתתחיל בתהליך בניית אתרים ואפילו באפיון האתר, וודא שאתה והצוות שמסייע לך בשלב האפיון, רואים עין בעין את חזון האתר, כיצד הוא עתיד להיראות בסופו של דבר, מה הוא צפוי לשדר ואיזה רושם הוא אמור להותיר במבקרים.

כך תימנע או לפחות תצמצם למינימום, מחלוקות ביניים, אי הבנות ובלבולים שונים שיצוצו בתהליך אפיון האתר.

כך תבטיח כי לכשיתחיל תהליך עיצוב אתרים / בניית אתרים צוות בניית אתרים יעבוד על פי אפיון מדויק המגדיר בבירור ובפירוט את המוצר המוגמר. תהליך בניית אתרים ללא אפיון מדויק עלול להביא אותך לכדי הוצאות נוספות בשל טווח נרחב מדי של אפשרויות, אי הבנות וחוסר תאימות בין הציפיות שלך לבין מה שהבינה חברת בניית אתרים.

לרוב חוסר תאימות נובע מהצורך של חברת בניית אתרים לבצע משימות שלא נכללו באפיון הראשוני, ההשלכות של צורך זה הן הוצאות נוספות וכן הארכת הזמן של התהליך כולו ודחיית מועד הגשת האתר. אם בכל זאת, לאחר שהחל תהליך בניית אתרים נזכרת במודולים נוספים, אפשרויות נוספות באתר, מערכות נוספות, עיצוב שונה או כל שינוי / תוספת באתר, על מה שאופיין במקור, חשוב היטב האם השינויים חיוניים, ואם כן האם חיוני להוסיף אותם כעת או אולי עדיף להמתין לשלב מאוחר יותר ולבצע שדרוגים באתר הגמור.

אם תחליט להכניס את השינויים כבר במהלך השלב הנוכחי של בניית אתרים בקש מחברת בניית אתרים הצעת מחיר מדויקת לשינויים וכן הערכה מדויקת ככל האפשר של תוספת הזמן הנדרשת לתהליך.

שלב שני

מצא אדם שיהיה אחראי על התקשורת מול המפתחים מחברת בניית אתרים, בדוק מראש באיזו תכיפות ובאילו מקרים תצטרך לתקשר עם צוות בניית אתרים במהלך התהליך. יתכן שככל שתהיינה יותר פגישות ביניכם, כך תחויב בתשלום גבוה יותר. אם האתר מאופיין כראוי הפגישות לאחר שלבי עיצוב אתרים, בעת הפיתוח צריכות להיות מעטות אם בכלל.

אם האתר לא מוגדר ומאופיין בצורה ברורה, אתה עלול להיקרא פעמים רבות לפגישות עם צוות המתכנתים של חברת בניית אתרים, פגישות שיעלו לך כסף ויאריכו את זמן בניית אתרים. התנהלות כזו תמיד תהא מסורבלת, ארוכה ויקרה יותר לעומת האפשרות של זיהוי, אישור והגדרה ברורה של דרישותיך בטרם החל תהליך בניית אתרים.

אם מדובר בפרויקט של בניית אתר מורכב וארוך, עליך לכלול בתחילת אפיון האתר פיסקה המפרטת את דרישותיך כדי להבטיח שהמטרות שלך מן האתר, המסרים שאתה מצפה כי האתר יעביר לגולשים וככלל כל המודולים והדפים שבו, יוגדרו היטב.